Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
15/03/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Йорданов Атанасов като член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

2. Избира Нели Иванова Калнева-Митева и Лили Боянова Иванова за членове на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3356