Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
05/06/2012

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. В т. 1 четвърто тире се изменя така:

„За Парламентарната група на Коалиция за България – един.“

2. В т. 2 последният абзац „Атанас Марков Семов от Парламентарната група „Ред, законност и справедливост – член“ се заменя с „Петър Атанасов Курумбашев – член“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 6 юни 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5587