Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
12/06/2012

 


РЕШЕНИЕ

за увеличаване и попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Увеличава състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм от 26 на 27 народни представители.

2. Избира Камен Маринов Петков за член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 юни 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6168