Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г.
27/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за Българската телеграфна агенция

РЕШИ:

Приема за сведение Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 13 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8615