Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по доклада на Временната анкетна комисия за проучването на фактите и обстоятелствата относно случаи, изнесени през последните дни в медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи
24/10/2012

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата относно случаи, изнесени през последните дни в медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата относно случаи, изнесени през последните дни в медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи.

2. Предоставя на вниманието на Министерството на вътрешните работи констатациите и препоръките, които се съдържат в доклада на Временната анкетна комисия.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 24 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9978