Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана
17/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Антоний Венциславов Кръстев за член на Комисията по външна политика и отбрана.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Менда Стоянова

772