Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на Филиал - Сливен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
15/12/2012

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Открива Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, с предмет на дейност обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от професионално направление „Здравни грижи“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

970