Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум
13/02/2013

 


РЕШЕНИЕ

относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум

С провеждане на референдума от 27 януари 2013 г. българската демокрация направи нова крачка напред. Резултатът показа, че:

 – огромна част от българските граждани не приемат строителството на нова ядрена електроцентрала в Белене;

 – мнозинството от хората не се съгласиха да поемат отговорността на държавните институции – Парламент и правителство, при решаването на въпроса за посоката на развитие на ядрената енергетика в България;

 – Народното събрание трябва да се произнесе за темата на референдума в тримесечен срок.

Обстоятелството, че законът е предвидил при участие над 20 % от избирателите въпросът от допитването отново да се разгледа от Парламента, показва необходимостта от ново решение. За изпълнение на това изискване на закона Народното събрание на Република България приема следното

РЕШЕНИЕ:

1. Подкрепя решението на правителството за спиране на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката „Белене“ и настоява за окончателното му прекратяване.

2. Настоява за ускоряване на процедурите по удължаване срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй“.

3. Препоръчва на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадка „Козлодуй“.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 27 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2033