Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори 2013 г.
26/02/2013

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори 2013 г.

Народното събрание на Република България на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с § 1, т. 18, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

РЕШИ:

Възлага на министъра на външните работи на Република България да бъде отправена покана към международните организации и парламентарните асамблеи, посочени в § 1, т. 18, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори 2013 г. Поканата да бъде за разширени мисии от наблюдатели.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 28 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2018