Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси
21/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по правни въпроси

Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия по правни въпроси в състав от 12 народни представители: по трима от Парламентарната група на ПП „ГЕРБ“, Парламентарната група на Коалиция за България, Парламентарната група на Движение за права и свободи и Парламентарната група на партия „АТАКА“.

2. Временната комисия по правни въпроси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 42-то Народно събрание. Председателят на Народното събрание разпределя законопроектите, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 42-то Народно събрание, на Временната комисия по правни въпроси като водеща комисия. След избирането на постоянни комисии председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите съгласно изисванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател:    Христо Дамянов Бисеров.

       Членове:    Мая Божидарова Манолова,

                         Янаки Боянов Стоилов,

                         Младен Петров Червеняков,

                         Четин Хюсеин Казак,

                         Хамид Бари Хамид,

                         Явор Божилов Нотев,

                         Петър Иванов Петров,

                         Павел Димитров Шопов.

4. Временната комисия се избира за срок до създаването на постоянна парламентарна комисия по правни въпроси.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 22 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4370