Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Министерски съвет на Република България
29/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Министерски съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и във връзка с чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Избира:

Зинаида Каменова Златанова за заместник министър-председател и министър на правосъдието;

Цветлин Йовчев Йовчев за министър на вътрешните работи;

Кристиан Иванов Вигенин за министър на външните работи;

Петър Пандушев Чобанов за министър на финансите;

Ангел Петров Найденов за министър на отбраната;

Драгомир Велков Стойнев за министър на икономиката и енергетиката;

Хасан Ахмед Адемов за министър на труда и социалната политика;

Иван Евгени Данов за министър на инвестиционното проектиране;

Димитър Фердинандов Греков за министър на земеделието и храните;

Десислава Илиева Терзиева за министър на регионалното развитие;

Данаил Стоянов Папазов за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Искра Димитрова Михайлова-Копарова за министър на околната среда и водите;

Таня Любомирова Андреева-Райнова за министър на здравеопазването;

Анелия Димитрова Клисарова за министър на образованието и науката;

Петър Иванов Стоянович за министър на културата;

Мариана Василева Георгиева за министър на младежта и спорта.

2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 56 на президента на Република България от 13 март 2013 г., са прекратени.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 29 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

4489