Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка
10/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на подуправител на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т.8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 12, ал. 2 и 4 и чл.19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка и по предложение на управителя на Българската народна банка

РЕШИ:

Избира Цветан Любомиров Гунев за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“, с мандат 6 години, който започва на 16 юни 2013 г.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова

4825