Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по енергетика
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по енергетика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 2, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по енергетика се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията:

Председател: Рамадан Байрам Аталай.

Заместник-председатели:

1. Явор Бориславов Куюмджиев,

2. Мустафа Сали Карадайъ,

3. Магдалена Ламбова Ташева.

Членове:    Димитър Ангелов Горов,

Жельо Иванов Бойчев,

Красимир Христов Янков,

Мариана Господинова Тотева,

Николай Симеонов Малинов,

Петър Илиев Дулев,

Емил Кирилов Иванов,

Адриан Христов Асенов.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5089