Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 20, чл. 17, 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика се формира на паритетен принцип и се състои от 12 народни представители – по трима от всяка парламентарна група.

2. Избира председател от Парламентарната група на партия АТАКА, четирима заместник-председатели – един от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, един от Парламентарната група на Коалиция за България, един от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ и един от Парламентарната група на партия АТАКА, и членове на комисията, както следва:

Председател: Волен Николов Сидеров.

Заместник-председатели:

1. Кирил Николаев Добрев,

2. Мустафа Сали Карадайъ,

3. Илиан Сашов Тодоров.

Членове:    Атанас Зафиров Зафиров,

Любомир Ангелов Петков,

Веселин Вълев Пенев,

Шендоан Ремзи Халит,

Калина Петрова Балабанова.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5105