Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2012 г.
28/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

относно Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

Не приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 27 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5282