Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по образованието и науката
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по образованието и науката

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 12, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по образованието и науката се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател от Парламентарната група на Коалиция за България и четирима заместник-председатели – по един от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, един от Парламентарната група на Коалиция за България, един от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ и един от Парламентарната група на партия АТАКА, и членове на комисията, както следва:

Председател: Ваня Чавдарова Добрева.

Заместник-председатели:

1. Милко Петров Багдасаров,

2. Алиосман Ибраим Имамов,

3. Станислав Тодоров Станилов.

Членове:

Валентина Василева Богданова,

Мариана Радева Бояджиева,

Пламен Василев Славов,

Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова,

Хами Ибрахимов Хамиев,

Шендоан Ремзи Халит,

Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис,

Любомир Владимиров Владимиров.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 3 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5343