Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие
28/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Дава съгласие за участието на Република България със 71 130 000 евро в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 4 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5420