Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
09/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва:

– за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 2 основни и 2 заместващи;

– за Парламентарната група на Коалиция за България – 2 основни и 2 заместващи;

– за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на партия АТАКА – 1 основен и 1 заместващ.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

Ръководител – Янаки Боянов Стоилов.

Постоянни членове:

– Деница Златкова Златева, Хамид Бари Хамид, Десислав Славов Чуколов.

Заместващи членове:

– от Коалиция за България – Сияна Атанасова Фудулова и Валери Мирчев Жаблянов;

– от „Движение за права и свободи“ – Тунчер Мехмедов Кърджалиев;

– от партия АТАКА – Любомир Владимиров Владимиров.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 10 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5573