Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита
21/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и в съответствие с чл. 19, ал. 6, буква „б“ от Устава на Международната организация на труда

РЕШИ:

Взема акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита, приета на 101-вата сесия на Международната конференция на труда на 14 юни 2012 г. в Женева.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 10 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5574