Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 01 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.
06/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.

2. Срокът за извършване на одита е от 15 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата е 10 ноември 2013 г.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 11 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

5603