Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика
11/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 23, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията:

Председател: Пламен Василев Славов.

Заместник-председатели:

Васил Миланов Антонов,

Хюсеин Хасан Хафъзов,

Павел Димитров Шопов.

Членове:      Атанас Зафиров Зафиров,

Емил Страхилов Костадинов,

Калин Иванов Милчев,

Петър Василев Мутафчиев,

Пламен Христов Желязков,

Кристиян Роберт Димитров.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

5623