Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите
11/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 19, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията:

Председател: Тунчер Мехмедов Кърджалиев.

Заместник-председатели:

Мехмед Юмер Атаман,

Георги Чавдаров Анастасов.

Членове:      Георги Янчев Гьоков,

Йорданка Колева Йорданова,

Маргарита Асенова Стоилова,

Милка Дончева Христова,

Станислав Иванов Владимиров,

Тодор Борисов Радулов,

Георги Симеонов Горанов.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

5624