Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
18/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и по предложение на министър-председателя на Република България

РЕШИ:

Избира Владимир Богданов Писанчев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5811