Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г.
25/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Народното събрание е във ваканция от 5август 2013 г. до 31 август 2013 г. включи-телно.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 31 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6128