Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
04/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправ­ление

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Александър Руменов Ненков, Лиляна Павлова Николова, Любен Петров Татарски, Николай Нанков Нанков, Румен Иванов Иванов, Стефан Господинов Господинов, Стефан Иванов Дедев и Томислав Пейков Дончев за членове на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6931