Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на Комисията по отбрана
04/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по отбрана

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Антоний Йорданов Йорданов, Валентин Иванов Радев, Владимир Цветанов Тошев, Доброслав Дилянов Димитров, Дончо Спасов Баксанов, Любомир Димитров Хрис­тов, Пламен Иванов Манушев и Цветомир Цвятков Михов за членове на Комисията по отбрана.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6934