Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на Комисията по здравеопазването
04/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Галина Стефанова Милева-Георгиева, Даниела Атанасова Дариткова-Проданова, Дарин Иванов Димитров, Десислава Вълчева Атанасова, Джема Маринова Грозданова, Кирил Добрев Добрев, Лъчезар Богомилов Иванов и Семир Хусеин Абу Мелих за членове на Комисията по здравеопазването.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6940