Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
04/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Менда Кирилова Стоянова, Нели Рускова Петрова и Тотю Младенов Младенов за членове на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 11 септември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6944