Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г.
12/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Приема Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г., внесен от Висшия съдебен съвет.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 септември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6978