Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и второто Народно събрание
08/11/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на Четиридесет и второто Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и второто Народно събрание (ДВ, бр. 47 от 2013 г.)

РЕШИ:

Избира Алиосман Ибраим Имамов от парламентарната група на Движение за права и свободи за заместник-председател на Четиридесет и второто Народно събрание.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 ноември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8484