Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на Комисията по културата и медиите
15/11/2013

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Бюнямин Хюсеин Хасан за член на Комисията по културата и медиите.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 20 ноември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8729