Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г.
21/11/2013

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище „Божурище“ през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище „Божурище“ през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г.

2. Комисията се състои от 8 народни представители, по двама от всяка парламентарна група.

3. Избира председател и членове на комисията, както следва:


Председател:


Петър Василев Мутафчиев


Членове:


Георги Страхилов Свиленски,


 


Митхат Сабри Метин,


 


Хюсеин Хасан Хафъзов,


 


Гален Симеонов Монев,


 


Павел Димитров Шопов,


 


Красимир Любомиров Велчев,


 


Данаил Димитров Кирилов.4. Комисията се избира за срок два месеца.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 4 декември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

9079