Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
19/12/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избор на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства

РЕШИ:

1. Избира за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства:

– Илия Ангелов Ганев;

– Георги Тодоров Гатев;

– Бойко Илиев Рашков;

– Огнян Стоичков Янакиев;

– Огнян Атанасов Атанасов.

2. Избира за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Бойко Илиев Рашков.

3. Избира за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Георги Тодоров Гатев.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 19 декември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

9565