Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс
12/12/2013

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за обсъждане и приемане на постъпили законопроекти за нов Изборен кодекс. Временната комисия е водеща по тези законопроекти.

2. Временната комисия е водеща и обсъжда и други законопроекти, свързани с изборното законодателство.

3. Временната комисия работи по правилата за работа на постоянните комисии, като законопроектите по т. 1 и 2 се обсъждат и гласуват по реда на глава осма от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4. Комисията се състои от 16 народни представители, избрани на паритетен принцип – по четирима от всяка парламентарна група.

5. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател: Мая Божидарова Манолова

Членове:            Данаил Димитров Кирилов,

Десислава Вълчева Атанасова,

Красимир Георгиев Ципов,

Цецка Цачева Данговска,

Дора Илиева Янкова,

Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис,

Филип Стефанов Попов,

Мустафа Сали Карадайъ,

Хамид Бари Хамид,

Четин Хюсеин Казак,

Янко Александров Янков,

Десислав Славов Чуколов,

Павел Димитров Шопов,

Петър Иванов Петров,

Явор Божилов Нотев.

6. Временната комисия се избира за срок до обнародването в „Държавен вестник“ на нов Изборен кодекс.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 20 декември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

9566