Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за дейността на Народното събрание през месец май 2014 г.
08/05/2014

 


РЕШЕНИЕ

за дейността на Народното събрание през месец май 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 14 до 23 май 2014 г. включително.

2. За времето по т. 1 народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 8 май 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Михаил Миков

3169