Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
03/04/2014

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Ради Николов Стоянов като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

2. Избира Кирил Красимиров Колев за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 28 май 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

3623