Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
03/04/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Кирил Красимиров Колев като член на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.

2. Избира Ради Николов Стоянов за член на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 28 май 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

3624