Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
27/06/2014

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Павел Алексеев Христов за член на постоянната делегация на Народното съб­рание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4891