Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика и на Комисията по енергетика
27/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по външна политика и на Комисията по енергетика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Румен Маринов Йончев като член на Комисията по външната политика.

2. Освобождава Кънчо Янев Филипов като член на Комисията по енергетика.

3. Избира Кънчо Янев Филипов за член на Комисията по външната политика.

4. Избира Георги Николов Недев за член на Комисията по енергетика.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

1627