Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка
10/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка

Народното събрание на основание чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Удължава срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка до 30 април 2015 г.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 13 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1905