Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
11/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Борислав Михайлов Борисов за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 18 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2003