Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г.
29/01/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 27 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2325