Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за удължаване срока за представяне на доклада на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 - 2014 г.
09/06/2015

 


РЕШЕНИЕ

за удължаване срока за представяне на доклада на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Удължава срока за представяне на доклада на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г. до обнародване и влизане в сила на изменения и допълнения на Закона за кредитните институции.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 юни 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

4047