Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-9 от 30 ноември 2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание
17/12/2015

 


РЕШЕНИЕ

по искането на главния прокурор на  Република България, вх. № 527-00-9 от  30 ноември 2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 70, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 134, ал. 1 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Дава разрешение за възбуждане на  наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров  по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-9 от 30 ноември 2015 г., за престъпления от общ характер  по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс и по чл. 131, ал. 2, пр. 4  във връзка с чл. 130, ал. 2 от Наказателния  кодекс.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 17 декември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8267