Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
16/12/2015

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 11 март 2015 г. (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава Христо Любомиров Иванов като министър на правосъдието.

2. Избира за министър на правосъдието Екатерина Спасова Гечева-Захариева.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

8303