Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
12/12/2018

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Ралица Трилкова Добрева за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:   Емил Христов

11061