Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
20/12/2018

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.), Решения на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78 от 2018 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от

21 ноември 2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.)

РЕШИ:

Освобождава Лиляна Павлова Павлова като министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 във връзка с приключване на ротационното Трио председателство Естония – България – Австрия (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.), считано от 1 януари 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

11261