Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор
21/02/2019

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Прекратява предсрочно мандата на Карина Димитрова Караиванова-Ганозова като председател на Комисията за финансов надзор, считано от 1 март 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 21 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

1327