Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Централната избирателна комисия
20/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Централната избирателна комисия

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс

РЕШИ:

Избира Стефка Савова Стоева за председател на Централната избирателна комисия, считано от 21 март 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 март 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

2098