Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишен доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2018 г.
19/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ през 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“ през 2018 г. (секретен).

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7254